Välkommen till intresseanmälan för att delta i en internetbaserad behandling för personer med kroppsliga besvär

Mer information om studien finns på www.mbsstudien.se

Om projektet

  • Behandlingen genomförs via internet och pågår under 10 veckor, mellan 1 februari och 11 april, 2021.
  • För att kunna delta i studien behöver du också vara tillgänglig för en telefonbedömning under mitten av/slutet av december eller första veckorna av januari.
  • Under behandlingen har du regelbunden skriftlig kontakt med en behandlare som stödjer dig med behandlingen.
  • Din behandlare är legitimerad psykolog eller psykologstudent som handleds av legitimerad psykolog.
  • Att gå i behandling kräver en betydande arbetsinsats och eget ansvarstagande och du får räkna med att avsätta minst en timme om dagen under behandlingstiden.
  • Om du har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv kan vi inte erbjuda dig behandling. Kontakta istället Vårdguiden 1177 som kommer att ge dig råd om vart du kan vända dig för att få rätt hjälp.

Hur går anmälan till?

  • Om du beslutar dig för att du vill delta i projektet anmäler du ditt intresse här.
  • För att kunna genomföra en intresseanmälan behöver du ha ett BankID.
  • I december eller i januari får du tillgång till ett antal frågeformulär som vi ber dig fylla i. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om behandlingen kan vara till hjälp för dig.
  • Vi meddelar dig därefter om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande och om du kommer att fortsätta till telefonbedömning.
Påbörja anmälan